licencias para trabajar con un food truck

Quins permisos o llicències necessito per treballar amb un food truck?

Quins permisos fan falta per treballar amb una food truck és la primera pregunta que es fa qui vol muntar un negoci daquest tipus. Intentarem aclarir-ho de forma senzilla.

Es necessiten 3 tipus de permís per operar a Espanya amb una food truck:

1- permís per al vehicle

2- per als treballadors i

3- per al lloc de treball.

1- Permisos per al Vehicle Food Truck:

 

 • Homologació:

  La food truck (remolc o furgoneta) ha d’estar Homologat com a Botiga Ambulant . L’homologació 4051 és per a remolcs de menys de 750Kg. i la 4151 per a vehicles de més de 1.500Kg. Aquesta homologació del Ministeri d’Indústria serveix per a tot Europa i ha de quedar reflectida a la fitxa tècnica . Certifica que la construcció del vehicle compleix totes les normatives administratives i tècniques establertes a Europa que recull el RD 750/2010 per a aquest tipus de vehicles.

  En comprar una food truck nova has d’exigir aquesta homologació al venedor. Si és de segona mà i no està homologada, hauràs de contractar una empresa d’enginyeria que cobrarà al voltant dels 1.000€ per fer-ho. Si el vehicle està fabricat abans del 1986 no serà possible homologar-lo.

 • Permís de circulació:

  Aquest document acredita que el vehicle es pot circular i utilitzar per a activitats de venda. Ho proporciona el fabricant. Si compres un food truck de segona mà és molt important sol·licitar aquest document i que estigui en regla. Sense ell hauràs de contractar una grua per moure el teu food truck, cosa que encareix cada treball en un lloc diferent de la teva base.

 • Fitxa tècnica:

  Conté les característiques del vehicle, número de bastidor, homologació i dades del fabricant. Si esteu obligats a passar ITV se segellarà en aquest document.

 • Segur:

  És recomanable tenir una assegurança de responsabilitat civil per cobrir els riscos de l’activitat per comptar amb elements elèctrics, focs, treballadors, aliments… En alguns esdeveniments és indispensable comptar amb una assegurança d’aquest tipus que cobreixi empleats, contratemps de clients o una possible intoxicació alimentària.

  L’assegurança per circular no és necessària, serveix l’assegurança del cotxe sempre que el pes del remolc buit no superi els 750 kg. Tots els models de Food truck LACOMMA , en ser remolcs que pesen menys de 750Kg. no necessiten un carnet de conduir especial, ni matrícula pròpia (només un duplicat de la matrícula del vehicle), ni passar ITV (Inspecció tècnica del vehicle), ni tampoc una assegurança pròpia, serveix l’assegurança del cotxe.

  L’empresa LACOMMA després de treballar amb furgonetes i caravanes va decidir centrar-se en aquest tipus de vehicle que requereix menys inversió i facilita l’entrada al negoci food truck, encara que si t’interessa també fabriquem remolcs de 1.500Kg.

 • Butlletí de llum:

  És una memòria tècnica del disseny de la instal·lació elèctrica. És un document que certifica la potència prevista, el tipus de vehicle, l’esquema de la instal·lació i el número de registre de la instal·lació. Ha d’estar segellada per una empresa o instal·lador elèctric autoritzat.

 • Butlletí de gas:

  Només cal en cas d’utilitzar electrodomèstics que funcionin amb gas butà o propà. La instal·lació ha d’estar realitzada i certificada per un tècnic autoritzat, assegurant-se que la instal·lació compleix totes les mesures de seguretat.

 • Certificat sanitari:

  S’hi certifica que el remolc compleix els requisits de la normativa higiènic sanitària del Reglament europeu (UE) núm. 852/2004 del Parlament Europeu relatiu a la higiene dels productes alimentaris. A més, com tot establiment d’hostaleria, estem obligats a informar sobre al·lèrgens i tenir dades de traçabilitat dels productes a la venda al food truck.

2- Permisos per al Treballador

 

 

 • Carnet de Manipulador d’Aliments:

  Cada persona que treballa a la food truck ha de tenir aquest carnet que acredita que la persona ha rebut un curs sobre seguretat alimentària i coneix la manera de cuinar-los, tractar-los i conservar-los per evitar intoxicacions. És obligatori per a tothom qui treballi directament o indirectament amb aliments. Es pot aconseguir en línia o de forma presencial.

 • Alta a la Seguretat Social:

  Com en qualsevol activitat econòmica, el treballador ha de tenir un contracte de treball o bé l’Alta com a Autònom a l’IAE (Impost d’activitats econòmiques). 

3- Permís del Lloc de treball

 

On puc treballar amb una food truck? Aquesta és la part que més dubtes genera a Espanya i moltes opcions. Necessitaràs un permís de les autoritats però varia segons el tipus de lloc.

 • Via pública:

  A Espanya es considera l’activitat en food truck com a venda ambulant i són els ajuntaments els que donen el permís o concessió administrativa per establir-se al carrer. Els ajuntaments tenen la darrera paraula per concedir o denegar un permís a la via pública. En general s’aconsegueixen aquest tipus de permisos si el menjar que es ven és típic del lloc (canvia per a cada província), per a xurreries o també es concedeix el permís per a esdeveniments on es reuneixen diverses food trucks i per a festes populars. Pots consultar la llei que regula l’exercici de la venda ambulant o no sedentària en aquest enllaç .

 • Platges:

  No és impossible aconseguir permís per a food trucks en un passeig marítim o en una platja, però tampoc és fàcil. La platja ha de complir uns requisits com no tenir altres negocis d’hostaleria a prop dels quals fem competència i potser la decisió d’atorgar el permís no depengui de l’ajuntament sinó de Costes (Ministeri de Medi Ambient).

 • Esdeveniments o festivals:

  És l’organitzador de l’esdeveniment qui sol·licita els permisos a l’ajuntament i després el gestiona amb les food truck que s’hi instal·lin. La quota que es paga a l’organitzador és per la gestió de permisos, publicitat i organització d’altres activitats que atreguin públic.

 • Zona privada:

  És una altra opció per instal·lar el teu food truck si disposes d’un terreny, pàrquing, terrassa… També es pot llogar un espai a centres comercials o bé oferir els serveis del food truck en esdeveniments privats, a finques, restaurants, pàrquing de discoteques… aquí la imaginació és bàsica per obtenir avantatge.

Espero que us hagi servit aquest resum dels permisos necessaris per començar l’activitat en food truck. Ampliarem la informació a altres entrades amb exemples reals. Deixa els teus comentaris o explica’ns la teva experiència que segur ajudarà a resoldre molts dubtes entre tots.

Desplaça cap amunt